Doanh nghiệp muốn thành công trước hết phải ổn định về nhân sự, đảm bảo sự hài hoà về quyền lợi giữa doanh nghiệp và người lao động. Luật sư của Công ty Luật TNHH Tâm Quang với kiến thức chuyên sâu và bề dày kinh nghiệm tư vấn nội bộ cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ đã tư vấn, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật lao động, bảo đảm tối đa quyền lợi của các bên và hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp lao động.

Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn chung các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm theo quy định của pháp luật về lao động tại Việt Nam;
  • Tư vấn tuyển dụng lao động, người điều hành và các vị trí nhân sự quan trọng trong doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động, soạn thảo, đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;
  • Tư vấn soạn thảo Quy chế tiền lương, tiền thưởng, Quy chế nhân viên, Quy chế phân cấp quản lý nội bộ đối với các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, Quy chế KPI và hệ thống các quy định, quy trình khác về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp;
  • Tư vấn xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động:
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động nước ngoài, bao gồm việc thông báo và thuê tuyển lao động nước ngoài, xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài.
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0904997778 0906685589