THẠC SĨ - LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THÀNH

Công ty Luật TNHH Tâm Quang. Tận tâm phục vụ, thù lao hợp lý, hiệu quả tối đa.

0904.997.778 - 0908.007.217

Tiếng Việt Tiếng Anh f4 f3 f2 f1
Menu
THẠC SĨ - LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THÀNH

  Thạc sĩ Luật sư Nguyễn Hữu Thành là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế kế toán, tài chính, thương mại, dân sự.
  Chức vụ và đơn vị công tác:
  - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du lịch Mê Kông (SaiGon Tourist).
  - Giảng viên Khoa Kế toán Tài chính Trường Đại học Văn Hiến TP Hồ Chí Minh.
  - Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Tâm Quang.
  Email: thanhnguyen@luattamquang.vn
  Tel: 0903912642

  1
  icon_zalod
  images