Tài sản đóng góp để thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Công ty Luật TNHH Tâm Quang. Tận tâm phục vụ, thù lao hợp lý, hiệu quả tối đa.

0904.997.778 - 0908.007.217

Tiếng Việt Tiếng Anh f4 f3 f2 f1
Menu
Tài sản đóng góp để thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện
  Quỹ xã hội – Quỹ từ thiện là nguồn tiền được đóng góp nhằm giúp đỡ các mảnh đời còn khó khăn hay tổ chức các chương trình giáo dục, hướng nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, để có tạo lập và huy động thành nguồn quỹ thực hiện các công việc thiện nguyện trên, chúng ta cũng cần phải tuân theo những quy định của pháp luật.

  Quỹ xã hội – Quỹ từ thiện là nguồn tiền được đóng góp nhằm giúp đỡ các mảnh đời còn khó khăn hay tổ chức các chương trình giáo dục, hướng nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, để có tạo lập và huy động thành nguồn quỹ thực hiện các công việc thiện nguyện trên, chúng ta cũng cần phải tuân theo những quy định của pháp luật.

   

   Nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân mong muốn thành lập “quỹ” để hỗ trợ cho các hoàn cảnh cũng như hỗ trợ cộng đồng phát triển, bài viết dưới đây sẽ đề cập đến những điều kiện về tài sản đóng góp để  thành lập “quỹ từ thiện, quỹ xã hội” căn cứ theo quy định của pháp luật.

  Căn cứ Điều 12 Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

  1. Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:

  a) Tiền đồng Việt Nam;

  b) Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thành lập quỹ.

  2. Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

  a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 5.000.000.000 (năm tỷ);

  b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);

  c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu);

  d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000 (hai mươi triệu).

  3. Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

  a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 7.000.000.000 (bảy tỷ);

  b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000 (ba tỷ);

  c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000 (một tỷ);

  d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000 (năm trăm triệu).

  4. Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

  1
  icon_zalod
  images