Những khoản thu nhập của Người lao động không tham gia BHXH từ 01/01/2018

Công ty Luật TNHH Tâm Quang. Tận tâm phục vụ, thù lao hợp lý, hiệu quả tối đa.

0904.997.778 - 0908.007.217

Tiếng Việt Tiếng Anh f4 f3 f2 f1
Menu
Những khoản thu nhập của Người lao động không tham gia BHXH từ 01/01/2018
  Theo quy định của của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành bởi Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, từ ngày 01/01/2018 thu nhập tham gia BHXH của người lao động gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

  Phụ cấp lương gồm các khoản phụ cấp mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

  a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

  b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

  Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

  a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

  b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. Điều 4 Thông tư 47/2015)

  Tuy nhiên, căn cứ khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và  điểm 2.3 khoản 2 điều 6  QĐ 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, 14 khoản phúc lợi sau đây hiện nay và sau ngày 01/01/2018 vẫn không tính để tham gia BHXH bắt buộc :

  1/. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 BLLĐ

  2/. Tiền thưởng sáng kiến

  3/. Tiền ăn giữa ca

  4/. Tiền hỗ trợ xăng xe

  5/. Tiền hỗ trợ điện thoại

  6/. Tiền hỗ trợ đi lại

  7/. Tiền hỗ trợ nhà ở

  8/. Tiền hỗ trợ giữ trẻ

  9/. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ

  10/. Tiền hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân chết

  11/. Tiền hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân kết hôn

  12/. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của NLĐ

  13/. Tiền trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị TNLĐ, BNN

  14/. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo khoản 11 điều 4 NĐ 05/2015/NĐ-CP                                                                       

   LS. LÊ MINH NHỰT

  (Trích từ các văn bản nêu trên)

  1
  icon_zalod
  images