LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU CẢNH

Công ty Luật TNHH Tâm Quang. Tận tâm phục vụ, thù lao hợp lý, hiệu quả tối đa.

0904.997.778 - 0908.007.217

Tiếng Việt Tiếng Anh f4 f3 f2 f1
Menu
LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU CẢNH

  Luật sư NGUYỄN HỮU CẢNH, là thành viên Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh. Bên cạnh hoạt động hành nghề luật sư chuyên nghiệp, ông còn phụ trách công tác pháp chế tại Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh từ năm 2009. Ngoài chuyên môn ngành luật ông còn là Kỹ sư hệ thống điện, đồng thời tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Hiện nay là Phó trưởng Phòng Tổ chức & nhân sự (Phụ trách thanh tra, pháp chế) Công ty Điện lực Hóc Môn.

  Có 12 năm kinh nghiệm thẩm định pháp lý các loại hợp đồng doanh nghiệp; Biên soạn và quản lý quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật; Tham gia tố tụng theo ủy quyền và luật sư bảo vệ; Thanh, kiểm tra nội bộ doanh nghiệp; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Quản lý Hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Quản lý công tác cải cách hành chính doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp.

  Email: canhnguyen@luattamquang.vn

  Tel: 0963.818.848

   

  1
  icon_zalod
  images