LUẬT SƯ NGUYỄN GIA HOÀNG

Công ty Luật TNHH Tâm Quang. Tận tâm phục vụ, thù lao hợp lý, hiệu quả tối đa.

0904.997.778 - 0908.007.217

Tiếng Việt Tiếng Anh f4 f3 f2 f1
Menu
LUẬT SƯ NGUYỄN GIA HOÀNG

  Luật sư Nguyễn Gia Hoàng thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi là luật sư, luật sư Hoàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, giấy phép quảng cáo và lao động tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam như PEB steel, Nidec Tosok ...

  Hiện nay, Luật sư Hoàng là thành viên của công ty Luật Tâm Quang.

  Tel: 0903.013.372

  Email: hoangnguyen@luattamquang.vn

  1
  icon_zalod
  images