LUẬT SƯ LÂM CHÂU TUẤN

Công ty Luật TNHH Tâm Quang. Tận tâm phục vụ, thù lao hợp lý, hiệu quả tối đa.

0904.997.778 - 0908.007.217

Tiếng Việt Tiếng Anh f4 f3 f2 f1
Menu
LUẬT SƯ LÂM CHÂU TUẤN

  Luật sư Lâm Châu Tuấn thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi là Luật sư, ông hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hàng hải, xuất nhập khẩu, Logictic.

  Ông Nguyên là thư ký Văn phòng luật sư Lê Minh Nhựt,

  Năm 2018, ông Nguyên là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Tâm Quang.

  Email: tuanlam@luattamquang.vn

   Tel: 0909.223.779

  1
  icon_zalod
  images