LUẬT SƯ HÀ VĂN CHẢY

Công ty Luật TNHH Tâm Quang. Tận tâm phục vụ, thù lao hợp lý, hiệu quả tối đa.

0904.997.778 - 0908.007.217

Tiếng Việt Tiếng Anh f4 f3 f2 f1
Menu
LUẬT SƯ HÀ VĂN CHẢY

    Luật sư Hà Văn Chảy Là thành viên Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hợp đồng thương mại, ông nguyên là Trưởng bộ phận Giải quyết các tranh chấp Hợp đồng thương mại Quốc tế - Tập đoàn cao su Việt Nam.

    Luật sư Hà Văn Chảy đã từng tham gia tư vấn và thực hiện các thủ tục tố tụng trong các vụ ánh tranh chấp kinh doanh thương mại, dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân và gia đình.

    Hiện nay ông là Giám đốc Công ty Luật TNHH Tâm Quang từ năm 2015 đến nay.

    Email: chayha@luattamquang.vn

     Tel: 0903 707 665

    1
    icon_zalod
    images